Վաստակեք ավելին / Earn more

F&M-ի շնորհիվ ավելի քան 2 տասնյակ ընկերություններ ստացել են մարքեթինգային և ֆինանսական առարկայական լուծումներ և զարգացրել են իրենց բիզնեսը:
Մարքեթինգային և ֆինանսական վերլուծությունը, խորհրդատվությունը մեր մասնագիտությունն է:

Thanks to F & M, more than two dozen companies have received marketing and financial solutions and developed their business.
We are specialised in Marketing and Financial Analysis.

ՍՏԱՑԵՔ ԱՎԵԼԻՆ/ GET MORE